EduMaster, s.r.o., skoleni net/ IPV6-PLAN

Školení: IPV6-PLAN

Plánování přechodu na IPv6

  • kurz EduMaster
  • délka kurzu: 1 den
  • cena: 6200 CZK
  • kategorie: Networking

Nejbližší termíny:

Kurz není v nejbližší době naplánován. Kontaktujte nás a pokusíme se Vám vyjít vstříc.

Podrobnosti:

Kurz je navržen pro potřeby řídících pracovníků, kteří mají na starost
plánování přechodu na protokol IPv6 a jeho nasazení. Dozvíte se potřebné minimum o
struktuře protokolu IP a motivaci k celosvětovému přechodu k IPv6,
naučíte se vytvořit harmonogram přechodu v konkrétních podmínkách, jak
identifikovat použitelné komponenty stávající síťové infrastruktury,
doporučená výběrová kriteria na nákup nového HW a SW, jaké jsou nároky
na znalosti konkrétních správců implementujících IPv6.

Osnova:
  • proč všichni přechází na IPv6, motivace z pohledu firemní politiky
  • výběr vhodné doby k přechodu
  • strategie plánování přechodu
  • kompatabilita stávající infrastruktury, odhadování náročnosti změn
  • jak zvládnout přechodové období (organizačně, technicky)
Získané autorizace:Ostatní partnerské organizace: