EduMaster, s.r.o., skoleni DIR-1007

Školení: DIR-1007

Sun Java System Directory Server EE 7: Maintenance Operation

 • kurz Oracle
 • délka kurzu: 4 dny
 • cena: 44000 CZK
 • kategorie: LDAP

Nejbližší termíny:

Kurz není v nejbližší době naplánován. Kontaktujte nás a pokusíme se Vám vyjít vstříc.

Podrobnosti:

Audience:

 • Administrator
 • Application Developers
 • Functional Implementer
 • Technical Administrator

Prerequisites:

 • Use the Solaris Operating System (Solaris OS) command line to run commands and edit files
 • Define basic Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) terms

Objectives:

 • Install Directory Server EE and the Directory Service Control Center (DSCC)
 • Search and modify directory content
 • Describe access, error, and audit log contents and diagnose ldapmodify LDAP Data Interchange Format (LDIF) import errors
 • Describe Directory Server EE access control and write access control statements
 • Use the Directory Server EE utilities to enforce account and password policies
 • Configure Directory Server EE for SSL deployments
 • Perform directory backup and restore functions using Directory Server EE utilities
 • Configure and test Directory Server EE replication
 • Tune Directory Server performance
 • Configure high availability and virtualization using a directory proxy server
 • Configure Virtualization Using a Directory Proxy Server
 • Migrate directory data to Directory Server EE 7.0

Topics:

Introducing Sun Directory Server EE 7.0

 • Install Directory Server EE
 • Install Directory Service Control Center (DSCC)

Searching and Modifying Directory Content

 • Use the ldapsearch utility to search a directory
 • Use the ldapmodify utility to change directory content

Using Directory Server EE Log Files

 • Use Directory Server EE log files to diagnose LDIF errors

Securing Directory Server EE Access

 • Diagnose access control instruction (ACI) problems
 • Configure connection-based access control

Enforcing Password Policies

 • Enforce Directory Server EE password and account lockout policies

Using Certificates With Directory Server EE

 • View and manage SSL settings and certificates
 • Use the ldapsearch utility over SSL
 • Use the dsconf utility over SSL

Backing Up and Restoring Directory Server Databases

 • Back up Directory Server databases
 • Restore Directory Server databases
 • Export a directory database to LDIF
 • Import a directory database from LDIF

Replicating Directory Server Data

 • Set up three-way multimaster replication
 • Monitor replication using DSCC and Directory Server EE utilities
 • Create a three-tier replication topology
 • Promote consumer replicas and create five-way multimaster replication

Tuning Directory Server EE Performance

 • Tune the operating system by running the idsktune utility
 • Tune directory read performance
 • Tune directory write performance
 • Identify system monitoring tools

Configuring Failover and Load Balancing Using a Directory Proxy Server

 • Configure failover using a directory proxy server
 • Configure proportional load balancing
 • Configure load balancing using the command-line interface

Configuring Virtualization Using a Directory Proxy Server

 • Create an LDAP data view
 • Create a joined LDAP/LDIF view
 • Access relational database data through a directory proxy server

Migrating to Directory Server EE 7.0

 • Migrate from an older version of Directory Server to Directory Server EE 7.0
Získané autorizace:Ostatní partnerské organizace: